​​گروه صنعتی پل توس ایرانیان​​​​​​​

تولید کننده انواع روغن موتور و روغن دنده مناسب با انواع خودروهای بنزینی و دیزلی

روغن XT1 یک روغن موتور سیکلت مصنوعی پیشرفته است که جهت ارائه حداکثر شتاب برای موتور سوارانی که دنبال لذت سواری هستند، مهندسی شده است. این برای موتورهای چهار زمانه سطح API SL طراحی شده است، که قدرت و شتاب برتر را ارائه می کند زیرا سریع جریان می یابد و اصطکاک داخلی را به حداقل می رساند که موجب عملکرد بهتر می شود.

SL

اطلاعات محصول

مشخصات فنی محصول

ویژگیواحدروش آزمون نتیجه
گريد SAE21a
گرانروي كينماتيك در ℃ 10043b
شاخص گرانروي (VI)36c
دانسيته در ℃ 15.664d
نقطه اشتعالمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
نقطه ریزشمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
عدد قليايي كل (TBN)مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
سبد خرید