​​گروه صنعتی پل توس ایرانیان​​​​​​​

تولید کننده انواع روغن موتور و روغن دنده مناسب با انواع خودروهای بنزینی و دیزلی

روغن موتور سری  MX با استفاده از بهترین روغن پایه های وارداتی و مواد افزودنی اروپایی معتبر با تكنولوژي و سطح كارائي عالي سازگار جدید ترین موتور های تولید شده طراحي و فرموله شده است. اين روغن برای خودروهای سواری بنزيني با طراحی سال 2005 به بعد و انواع موتورهای مدرن که برای آنها روغنی با سطح کارایی API SM توصیه شده است كاربرد دارد.

SM

اطلاعات محصول

مشخصات فنی محصول

ویژگیواحدروش آزمون نتیجه
گريد SAE21a
گرانروي كينماتيك در ℃ 10043b
شاخص گرانروي (VI)36c
دانسيته در ℃ 15.664d
نقطه اشتعالمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
نقطه ریزشمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
عدد قليايي كل (TBN)مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
سبد خرید