​​گروه صنعتی پل توس ایرانیان​​​​​​​

تولید کننده انواع روغن موتور و روغن دنده مناسب با انواع خودروهای بنزینی و دیزلی

روغن موتور سری X8 با استفاده از بهترین روغن پایه های وارداتی و مواد افزودنی اروپایی معتبر با تكنولوژي و سطح كارائي عالي سازگار جدید ترین موتور های تولید شده طراحي و فرموله شده است. اين روغن برای خودروهای سواری بنزيني با طراحی سال 1980 به بعد و انواع موتورهای مدرن که برای آنها روغنی با سطح کارایی API SF توصیه شده است كاربرد دارد.

​SF

اطلاعات محصول

مشخصات فنی محصول

ویژگیواحدروش آزمون نتیجه
گريد SAE21a
گرانروي كينماتيك در ℃ 10043b
شاخص گرانروي (VI)36c
دانسيته در ℃ 15.664d
نقطه اشتعالمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
نقطه ریزشمقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
عدد قليايي كل (TBN)مقدار جدیدمقدار جدیدمقدار جدید
سبد خرید